Voľba Výboru DHZ

Vážení členovia, dňa 16.12.2016 sa uskutočnia voľby Výboru DHZ Tomášov (obdobie 2017 – 2022) v zbrojnici od 18:00 do 22:00. Ďalší termín bude 20.12.2016v našej klubovni od 18:00 do 21:00.

Ďakujeme za Vašu účasť.