Branný pretek – Malinovo

Dňa 1.4.2017 sme sa zúčastnili 4. ročníka jarného branného preteku detí v Malinove.

V kategórii mladších súťažilo spolu 18 družstiev. Naše dievčenské družstvo v zložení Barbora Bertóková, Dominika Kažmérová, Monika Kažmérová, Nina Lengyelová, Nina Paulechova obsadilo 9. miesto. Zmiešané družstvo v zložení Barborka Bertóková, Tomáš Lukovič, Samuel Šátek, Šimon Šátek obsadilo 12. miesto. Víťazom kategórie mladších sa stalo družstvo DHZ Gáň, ktorým gratulujeme.

Radi by sme vyzdvihli výkon Barborky Bertókovej, ktorá celý pretek zvládla dvakrát.

V kategórii starších súťažilo spolu 15 družstiev, naši chlapci v zložení Kristián Bertók, Lukáš Bertók, Karol Macsicza, Jozef Štrasser ml. obsadili 5. miesto. Víťazom kategórie starších sa stalo družstvo DHZ Malinovo, ktorým gratulujeme.

Za skvelé výkony a reprezentovanie našej obce patrí deťom veľká vďaka.

Za podporu ďakujeme Bertókovej Lucii, Kažmérovi Csabovi, Lengyelovej Marte a Petrovi, Štrasserovej Eve a Jozefovi za tréningy a dovoz na miesto podujatia.