Územné kolo hry PLAMEŇ – Tureň

Dňa 17.6.2017 sme sa zúčastnili územného kola hry PLAMEŇ v obci Tureň.

Získali sme cenné 1. miesto čo je výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcemu ročníku súťaže, kde sa nám podarilo získať 3. miesto. Tento rok sa nám podarilo postaviť do súťaže 2 družstvá v kategórii chlapcov.

Víťazné družstvo v zložení Barbora Bertóková, Dominika Kažmérová, Nina Lengyelová, Marianna Petreková, Kristián Bertók, Lukáš Bertók, Róbert Oros, Šimon Šátek, Jozef Štrasser ml., Juraj Vlček.

Družstvo v zložení Barbora Bertóková, Michaela Javorková, Monika Kažmérová, Nina Paulechová, Nikoleta Tesárová, Tomáš Lukovič, Karol Macsicza, Samuel Šátek, Šimon Šátek, Dominik Rozinek obsadilo krásne 4. miesto, pričom 3. miesto nám uniklo len o vlások.

Za skvelé výkony a reprezentovanie našej obce patrí deťom veľká vďaka. Držime palce na budúci rok, kedy môžeme postúpiť do ďalšieho kola.

Za podporu ďakujeme Bertókovej Lucii, Kažmérovej Monike a Csabovi, Lengyelovej Marte a Petrovi, Štrasserovej Eve a Jozefovi, Zacharovi Jožkovi, Hericsovi Zsoltimu za tréningy a dovoz na miesto podujatia.

Územná súťaž DHZ Tureň 2017

Dňa 27.5.2017 sa naši dobrovoľní hasiči zúčastnili Územnej súťaže DHZ v kategórii muži v Turni. Na súťaži získali pekné 3. miesto v konkurencii 12-tich družstiev v kategórii mužov.

DHZ Tomášov reprezentovali Kažmér Csaba, Štrasser Jozef, Pörsök Adrian, Herics Zsolti, Valacsay Oszkar, Hevler Norbert, Godanyi Zoltán, Kireth Otto, Mikoczy Tibor, Zachar Jozef.

Za skvelý výkon a reprezentovanie našej obce im patrí veľká vďaka.

FOTO TROFEJ

Branný pretek – Gáň

Dňa 22.4.2017 sme sa zúčastnili 3. ročníka branného preteku mladých hasičov v obci Gáň.

Rovnako ako v Malinove sa nám podarilo postaviť do súťaže 3 družstvá. Trať bola oproti predchádzajúcej súťaži náročnejšia aj napriek tomu sme medzi konkurenciou dosiahli pekné výsledky.

V kategórii mladších (6-11 rokov) súťažilo spolu 14 družstiev. Naše dievčenské družstvo v zložení Barbora Bertóková, Dominika Kažmérová, Monika Kažmérová, Nina Paulechova obsadilo 4. miesto. Ešte popracujeme na strelbe so vzduchovkou a pódiové miesto nám neujde. J Zmiešané družstvo v zložení Ema Szalay, Tomáš Lukovič, Samuel Šátek, Šimon Šátek obsadilo 5. miesto. Víťazom kategórie mladších sa stalo družstvo DHZ Sládkovičovo, ktorým gratulujeme.

V kategórii starších (11-15 rokov) súťažilo spolu 12 družstiev, naši chlapci v zložení Kristián Bertók, Lukáš Bertók, Karol Macsicza, Jozef Štrasser ml. obsadili 6. miesto. Víťazom kategórie starších sa stalo družstvo DHZ Malinovo, ktorým gratulujeme.

Za skvelé výkony a reprezentovanie našej obce patrí deťom veľká vďaka.

Za podporu ďakujeme Bertókovej Lucii, Kažmérovej Monike a Csabovi, Lengyelovej Marte, Štrasserovej Eve a Hericsovi Zsoltimu za tréningy a dovoz na miesto podujatia.

Najbližšie sa zúčastníme územného kola hry Plameň, ktoré sa bude konať 17.6.2017 o 9:00 v DHZ Tureň.

Týmto všetkých záujemcov pozývame podporiť našich mladých hasičov.