Pozvánka na členskú schôdzu DHZ Tomášov

Vážení členovia DHZ Tomášov,

radi by sme Vás pozvali na Členskú schôdzu DHZ, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6.11.2016 o 17:00 v Klubovni DHZ pri Palacinkárni.

Program:
Prehľad stavu finančných prostriedkov pridelených na rok 2016
Predstavenie web stránky.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Výbor DHZ

Harmonogram tréningov – deti rok 2016

Branný pretek – Blatné

V sobotu 1.10.2016 sa uskutočnil v obci Blatné opätovne branný pretek. Zúčastnilo sa až 46 družstiev od najmenších (4 ročných) až po najstarších juniorov. DHZ Tomášov bol zastúpený troma družstvami, dievčenské a chlapčenské v kategórii mladších a v kategórii starší jedno družstvo chlapcov.Blatne-dakovny-list

Trať bola vskutku náročná, čo bolo zjavné z dospeláckych doprovodov, ktorí prišli viac zadychčaní ako samotní súťažiaci.

Súťaž pozostávala z behu po trati dlhej cca 2,3 km s jednotlivými disciplínami na streľbu zo vzduchovky, hod granátom, vedomostných otázok z dopravnej výchovy a  požiarnej ochrany, prenesenie zraneného nosidlami, striekanie ručnou požiarnou striekačkou na terč a určenie technických prostriedkov požiarnej techniky. Takisto súťažiaci museli preukázať aj zručnosti vo viazaní uzlov.Blatne-2-miesto

V kategórii mladších dievčat a chlapcov sa nám žiaľ nepodarilo umiestniť na stupňoch víťazov, ale podaný tímový výkon bol v skutku excelentný v každej disciplíne.

Dievčenské družstvo bolo zastúpené:

 • Bertóková Barborka
 • Javorková Miška
 • Lengyelová Ninka
 • Szalay Emka

Chlapčenské družstvo:

 • Macsicza KarolBlatnet-tim
 • Šátek Samuel
 • Šátek Šimon
 • Štrasser Jožko

Družstvo starších chlapcov dosiahlo na stupne víťazov a získalo pre DHZ Tomášov 2. miesto v zložení:

 • Bertók Lukáš
 • Bertók Kristián
 • Macsicza Karol
 • Oros Róbert

GRATULUJEME!!!

Pred nami sa umiestnilo domáce družstvo DHZ Blatné a na 3. mieste DHZ Malinovo k čomu obom družstvám gratulujeme.

Ešte si dovolíme upriamiť vašu pozornosť na výkon Karola Macsiczu, ktorý bežal tento pretek 2-krát!!

Súčasne ďakujeme za podporu Bertókovej Lucii, Lengyelovej Marte a Petrovi, Kažmérovi Csabimu, Štrasserovej Eve a Jozefovi za tréningy a dovoz na miesto podujatia.