Úvod

Priatelia dovoľte aby som Vás privítal na našej web stránke Dobrovoľného hasišského zboru obce Tomášov.

S pozdravom

Administátor